Hvorfor Mammarevolusjon?

Kan vi være enige om at mammer er noen av verdens aller viktigste personer? De har vandret på denne kloden siden tidenes morgen, og sjelden har det bare vært enkelt. Tidligere tider hadde sine utfordringer. Mye har blitt bedre for mammaer, kanskje særlig her hos oss, men fortsatt møter mammaer små og store utfordringer.

Mamma i en moderne verden
Vi lever i et samfunn med store krav til oss kvinner. Mange opplever at det forventes at vi presterer maks både som karrierekvinner og som mammaer – en kombinasjon som ikke alltid lar seg gjennomføre. Presset fra massemedier og sosiale medier er med på å gjøre kvinner ytterlige usikre.

I bunnen ligger også det moderne synet på helse og kropp. Dette synet må utfordres. Hva det faktisk krever å bære frem et barn må opp og frem!

Fokus på verdens viktigste oppgave!
Mammarevolusjon ønsker…

• …å slå et slag for skikkelig ernæring for kvinnekroppen som skal bære frem barn. Visst skal vi spise for to!
• …å sette søkelys på hva en graviditet potensielt krever av kroppen og på hva gravide kvinner behøver for en komfortabel og sunn graviditet
• …mer fokus på skånsom fødsel for mor og barn, fødselsomsorg og fødende kvinners rettigheter og verdighet
• …større fokus på den tidvis vanskelige ammingen, mulige årsaker til problemer og hvordan de kan løses
• …å dele info om optimal spedbarnsernæring og den livsviktige tilknytningen som skjer de første tre årene av et barns liv
• …å sette større fokus på tidligere tabubelagte temaer som kvinnekroppens utfordringer etter graviditet og fødsel, både psykisk og fysisk
• …å skape et rom for inspirasjon, informasjonsformidling og erfaringsdeling mammaer imellom

Informasjonsoverflod
Det finnes masse info der ute. Selv har vi trålet gjennom bøker, artikler og fagpersoner for å få tak i riktig og viktig informasjon som vi ønsket i vår mammarolle. Vi har relativt god oppfølging her i Norge, og mange dyktige fagpersoner som jobber med mødre og barna deres. Samtidig sitter mange ferske mammaer mye alene med babyene sine og kjenner seg forvirret og ensomme – oppi all informasjonen.

Vi har mamma-nerdet for deg også!
I mange år har vi observert interessante, lærerike, inspirerende, hete og såre diskusjoner om ymse mammarelaterte temaer. Alt fra infertilitet, til fødselsangst og fødselsdepresjon, til ammebesvær, stramme tungebånd, trege mager, bleieslutt, smokkeslutt, søvnutfordringer og usikkerhet omkring oppstart av fast føde. 

Mange av oss har selv vært gjennom store utfordringer selv. Vi er flere som har opplevd spontanaborter, svangerskapskvalme og bekkenproblematikk, heftige fødsler, ammetrøbbel, fødselsdepresjon og utfordringer i mammarollen.

Å være mamma er en sårbar situasjon. Vi gjør alle så godt vi kan.
Og vi trenger å backe hverandre.

Vi trenger ikke være eksperter
Ingen av oss er “ekspert” på å være mamma. De finnes antagelig ikke uansett, og ingen mammaer behøver heldigvis å være eksperter. Vi trenger å være bevisste og vi trenger å støtte hverandre. Det er kjærkomment med noen vink og tips, og vi trenger et klapp på skuldra og visshet om at vi er bra nok.

Vi savnet selv et lett tilgjengelig nettverk da vi trengte det som mest! Nå har vi laget det! Og vi deler både erfaringer og fagkunnskap vi har tilegnet oss på veien.

Gjør en forskjell der det betyr mest!
Hensikten er å gi deg tips omkring det som betyr mest. For det er mye som ikke er så nøye. Men så er det noen ting som er veldig betydningsfulle. Mammareisen er neppe fri for bekymringer og trøbbel for noen av oss, men det finnes tips som kan spare mammer for en hel del av nettopp det…

La oss senke skuldrene. Puste med magen. Og ta en dag om gangen. Sammen.

Revolusjonen starter i det små. I våre hverdagsvalg, hvilke krav vi stiller og hva som betyr noe for oss. Vi heier på økt kunnskap og større forståelse. Vi heier på livskvalitet, hverdagsglede og kroppens innebygde mammaintuisjon!


Les mer om oss