Filosofi

I Mammarevolusjon har vi følgende fokus og filosofi:

Generell livsstil

 • En overordnet tankegang er at vi har beveget oss for langt fra det som er naturlig for oss, og at helsa til både mor og barn tidvis får lide av dette.
 • Vi er ikke imot moderne medisin eller teknologi, men mener at det er hensiktsmessig å ikke alltid og nødvendigvis ty til dette som første og beste løsning, men vurdere alternativer og ta informerte valg basert på et helhetlig perspektiv

Delfokus: Ivareta sunn og balansert tarmflora

 • Et viktig punkt er å ivareta en sunn og mangfoldig tarmflora og dermed et balansert og effektivt immunsystem – samt helsa på sikt.

  Vi oppfordrer derfor til:
 • Forsiktig og kritisk bruk av medikamenter, antibiotika og smertestillende
 • Bevissthet omkring toksiner i hverdagen; velge tryggere egenpleie og vaskemidler
 • Forsiktig og kritisk bruk av antibakterielle midler.

Delfokus: Stressmestring

 • Overordnet mål er å justere livsstil på felter hvor det er mulig, til en roligere og mindre stressende modus, som ivaretar både store og smås trivsel og psykiske – og fysiske – helse.

  Vi oppfordrer derfor til:
 • Å vurdere hverdag og livsstil, redusere forbruk og travelhet der hvor mulig. Se det store bildet, vurdere alternativer for å kunne leve mer i tråd med hjertet og ha tid nok til både barna og seg selv på måter som betyr noe og som passer den enkelte familie.

Ernæring

 • Ren, næringstett mat. Vi er ikke redde for naturlig fett, salt eller kjøtt av god kvalitet. Vi er for et kosthold med det beste fra begge verdener, både vegetabilske og animalske matemner.
 • Minst mulig ultraprosessert og industrifremstilt mat
 • Fokus på å fylle på næringslagre FØR graviditet så sant det er mulig, samt viktigheten av å spise for to under graviditet. Ikke i form av kalorier, men i form av nyttige næringsstoffer og byggeklosser.
 • Vi har ikke fokus på kaloritelling, måling og veiing.
 • Vi mener barn ikke trenger industrifremstilt grøt eller spesialmat. Fokus bør være på kostholdet til familien som helhet, så kan babyer og barn spise det samme som voksne, med få, enkle tilpasninger – som å pimpe maten ekstra med næringstette ingredienser.
 • Vi ønsker å fronte tillit til at barn kan styre mye av matinntaket selv, lære seg å utforske og leke med maten, å få spise i eget tempo.
 • Måltider er mer enn bare maten som blir spist. Matglede og matkunnskap settes høyt. Matmestring for liten og stor.

Amming

 • Fokus på fordelene med amming og at alle som ønsker skal få til ammingen
 • Ammeinfo må opp og frem, kanaler og forum bør dele god info, myter må avskaffes
 • Morsmelkserstatning ses på som et viktig alternativ for de som ikke kan eller vil amme.

Fødsel

 • Fokus på informert samtykke, kvinners rettigheter, medbestemmelsesrett og verdighet under fødsel
 • Mer info om alternativer til sykehusfødsel for de kvinnene som ønsker en annen setting rundt sin fødsel
 • Fokus på forberedelser, slik at kvinnen er best mulig rustet til å møte og forstå fødselsforløpet og øke sjansene for en god fødselsopplevelse

Foreldre/barn-relasjonen (omsrog og oppdragelse)

 • Fokus på tilknytningsomsorgspinsipper
 • Fokus på respekt, tillit og anerkjennelse i relasjonen til barnet
 • Mer info om bæring, samsoving og gjensidig kommunikasjon
 • Ønsker å fronte oppdragelse med minst mulig bruk av straff/designede konsekvenser og belønning

Oversikt over litteratur
Les mer om oss
Hvorfor Mammarevolusjon?